BatMan

Nyheter

 • Ny BaTMan-version, 7.0 

  Vi kommer att driftsätta en ny BaTMan-version (7.0) i ny IT-miljö inom Trafikverket onsdag 2016-05-18 med start klockan 16:00. Den nya versionen innehåller inga funktionella förändringar av BaTMan.

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter. Driftsättningen beräknas att vara avslutad under kvällen 2016-05-18.

  2016-05-02 12:35

 • Förvaltare BaTMan 

  Visst är väl du intresserad av att förvalta och utveckla BaTMan?

  Trafikverket har just nu ett ledigt jobb, 'Förvaltare BaTMan', se här

  2016-04-27 11:04

 • Förändring ägare-förvaltare 

  Vi påminner om att vi med start från kl 16:00 idag kommer att förändra struktur ägare-förvaltare för Trafikverket i BaTMan (se nyhet 2016-03-31).

  2016-04-06 06:34

 • KURS - Att arbeta med BaTMan 

  Den 14:e april går det en endagarskurs i Uppsala som riktar sig till dig som arbetar med BaTMan.

  Mer information finns på Trafikverksskolans hemsida där du även kan anmäla dig till kursen!

  2016-04-01 07:52

 • Förändring ägare-förvaltare 

  Vi kommer att förändra struktur ägare-förvaltare för Trafikverket i BaTMan så att den även anpassas till organisation för Verksamhetsområde Underhåll, Vägsystem respektive Järnvägssystem.

  Förändringen utförs onsdag 2016-04-06 med start från klockan 16:00. Arbetet kommer att pågå under kvällen.

  Ny struktur ägare-förvaltare för Vägsystem och Järnvägssystem finns här.

  2016-03-31 10:26

 • Viktig information! 

  Till dig som är extern användare av BaTMan med SMS-inloggningstjänst:

  Du har fått mail/information om att du behöver gå in i BaTMan och registrera uppgifter om dig själv. Har du gjort det än? Om inte behöver du göra det omgående. Registreringen tar bara några minuter att utföra.

  Vi är tacksam om du sprider denna information till berörda kollegor, arbetskamrater etc.

  2016-03-30 06:22

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2016-03-01.

  2016-03-23 05:58

 • Övningsplatsen uppgraderad 

  Nu är även BaTMans övningsplats uppgraderad till version 6.2.

  Du kommer till BaTMans övningsplats via övre menyns val Information/Övningsplatsen.

  2016-03-15 15:20

 • Viktig information! 

  Till dig som är extern användare av BaTMan med SMS-inloggningstjänst:

  Du har fått mail/information om att du behöver gå in i BaTMan och registrera vissa uppgifter inför den migrering av BaTMan som vi ska göra under maj 2016. Har du gjort det än? Registreringen tar bara några minuter att utföra.

  Vi är tacksam om du sprider denna information till berörda kollegor, arbetskamrater etc.

  2016-03-14 06:15

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 6.2 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2016-03-10 21:36

 • Bärighet för järnvägs-, väg- och gc-broar 

  Nu finns det en uppdaterad och utökad handledning som beskriver vad som krävs för att dokumentera bärighet i BaTMan för Trafikverkets byggnadsverk, 'Registrering av bärighet för Trafikverkets byggnadsverk'. Förutom vägbroar beskrivs även hur järnvägs- och gc-broars bärighet registreras.

  Dokumentet är en handledning och ger stöd till den som ska registrera underlag så att bärigheten för en konstruktion kan beslutas och fastställas. Du hittar dokumentet i Biblioteket genom att söka på 'Bärighet'.

  2016-03-03 08:46

 • Ny driftmiljö BaTMan 

  BaTMan kommer att byta IT-miljö inom Trafikverket 17 maj 2016.

  Förändringen påverkar samtliga användare i och med att det kommer att bli ny adress till BaTMan. Vi återkommer med information om den.

  Till dig som är extern användare av BaTMan har vi skickat mail med information om kommande förändringar av ditt Trafikverkskonto. Ta del av mailet! Har du inte fått mailet tar du kontakt med BaTMan HelpDesk.

  2016-03-02 06:25

 • Handbok objektplanering 

  Nu finns en uppdaterad version av 'Handbok för objektplanering' utlagd i Biblioteket.

  Handboken beskriver de olika stegen i en objektplanering med hjälp av aktiviteten Planering i BaTMan. Handboken utgör även ett stöd för en objektplanering utan användning av BaTMan.

  2016-03-01 08:32

 • e-kurser för BaTMan 

  Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl.

  Kursmaterialet består av sju moduler som ger en introduktion till BaTMan, hur information hittas om konstruktioner, hur man registrerar en konstruktion, hur dokument kopplas etc. De sju modulerna kommer att kompletteras med ytterligare delar under 2016.

  Kurserna är gratis och tillgängliga via internet på Trafikverksskolans webbplats För dig som har tillgång till Trafikverkets intranät finns kurserna även på Lärtorget. Logga in och sök med begreppet 'batman' för att få träff på kurserna. Har du synpunkter och/eller frågor kring e-kurserna hör du av dig till BaTMan HelpDesk på mail batman@trafikverket.se.

  Mer information om kurser som rör BaTMan hittar du i BaTMan-portalens övre meny under 'Information/Utbildning/Kursverksamhet'.

  2016-02-02 21:10

 • Kom igång med BaTMan 

  Handledningarna för att komma igång med BaTMan är nu uppdaterade!

  Det finns två stycken handledningar:
  - en för dig som både registrerar och läser information
  - en för dig som enbart läser information

  Du finner handledningarna genom att i Biblioteket söka på 'kom igång'

  2016-02-02 14:12

 • Årsrapporter 

  Nu finns årsrapporter för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket. Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2016-01-18 08:22

 • Ännu en ny kommun! 

  Innan 2015 års utgång bestämde även Landskrona stad sig för att använda BaTMan.

  Det innebär att det under 2015 tillkommit 12 nya kommuner som använder BaTMan.

  2015-12-29 08:44

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2015-11-25.

  2015-12-28 07:40

 • Kartan i BaTMan 

  Vi har nu lagt ut ett dokument som detaljerat beskriver kartfunktionen som finns integrerad i BaTMan, BaTMan-kartan.

  I dokumentet hittar du bl.a. uppgifter om hur och varifrån BaTMan-kartan anropas, hur du kommer igång med sökandet av information om konstruktioner etc.

  Du hittar dokumentet genom att i Biblioteket söka på 'karta'.

  2015-12-15 14:17

 • Övningsplatsen uppgraderad 

  Nu är även BaTMans övningsplats uppgraderad till version 6.1.1.

  Du kommer till BaTMans övningsplats via övre menyns val Information/Övningsplatsen.

  2015-12-15 05:50

 • Koordinatsättning konstruktioner 

  Nu finns en uppdaterad version av dokument 'Koordinatsättning och vägnätsanknytning av konstruktioner' utlagd i Biblioteket.

  2015-12-11 16:12

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 6.1.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2015-12-10 21:21

 • 2015 års sista nya kommun? 

  Nu har även Strömstads kommun bestämt sig för att använda BaTMan!

  2015-12-09 15:41

 • A-priser 2015 

  I Biblioteket finns nu dokument utlagt med 2015 års a-priser för broåtgärder.

  2015-11-27 12:03

 • Glada Hudik 

  Nu använder även Hudiksvalls kommun BaTMan!

  Du hittar en förteckning och karta över de kommuner som använder BaTMan i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2015-11-27 06:35

 • Driftstopp 2016 

  I BaTMan-portalens övre meny under Information/Användarstöd/Driftavbrott finns nu utlagt information om planerade driftstopp för 2016.

  2015-11-24 12:00

 • Standardritningar 

  Information till dig som söker standard-/grupp-/typritningar:

  Nu går det återigen att söka fram standard-/grupp-/typritningar för vägbroar, detta under förutsättning att du använder Internet Explorer version 11.

  Ritningarna söker du fram via BaTMan-portalens övre meny Information/Standardritningar.

  2015-11-12 10:25

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 6.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2015-10-22 00:24

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2015-08-24.

  2015-10-14 08:48

 • 'Hängning' dokument 

  Vi har nu driftsatt en förändring, patch 6.0.3, som ska eliminera det problem som uppstår i vissa fall då dokument laddas upp i BaTMan.

  Om du fortfarande har problem med att BaTMan 'hänger' vid uppladdning av dokument så ta kontakt med BaTMan HelpDesk.

  2015-09-07 21:23

 • En till 

  Nu har även Österåkers kommun bestämt sig för att använda BaTMan!

  2015-09-01 19:38

 • Ny kommun 

  Även Ulricehamns kommun använder nu BaTMan.

  2015-08-27 16:06

 • SMS-inloggning BaTMan 

  Trafikverket har beslutat att under 2015 inte fakturera ut någon avgift för de som använder SMS-inloggningstjänsten för att externt komma åt BaTMan.

  2015-08-10 10:08

 • Mindre driftsättning 

  Torsdag 2015-06-25 kommer vi att göra en mindre driftsättning av BaTMan, patch 6.0.2. Driftsättningen görs mellan 11-13 och kommer att förorsaka ett kortare driftavbrott på c:a 1/2 minut.

  Patch 6.0.2 innehåller följande buggrättningar:
  - Buggen att BaTMan i vissa fall 'hänger' vid navigering från dokument (Enskild konstruktion/Process/Dokument) är nu rättad.
  - Det går nu att registrera en åtgärd med arbetsordernummer (Enskild konstruktion/Process/Förvaltningsaktiviteter/Åtgärd inom S1-strategi) oavsett om prognos finns eller saknas för arbetsordernumret i Agresso.

  2015-06-23 22:57

 • Ansökan om nytt knr 

  Här information till dig som arbetar med nybyggnadsprojekt som Trafikverket driver eller på annat sätt är delaktigt i:

  Information om hur du ansöker om nytt konstruktionsnummer finns utlagt i BaTMan-portalen, se övre menyns Information/Användarstöd/Ansökan om knr. Här finns även information om hur du söker behörighet till nya konstruktioner.

  2015-06-04 12:35

 • Järnvägsbroar 

  BaTMan HelpDesk har slagit ihop järnvägsbroar som varit registrerade som separata anläggningar till anläggningar med flera konstruktioner.

  Du hittar en rålista på vilka konstruktioner som påverkats här.

  2015-06-01 21:34

 • Ny kommun 

  Denna gång är det Solna stad som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2015-05-20 15:12

 • 100 jämnt! 

  Nu använder 100 kommuner i Sverige BaTMan!

  Den hundrade blev Ystads kommun genom sitt dotterbolag Ystad Hamn Logistik AB.

  Du hittar en förteckning och karta över de kommuner som använder BaTMan i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2015-05-06 17:20

 • Internet Explorer 

  Vi vill uppmärksamma dig som använder BaTMan tillsammans med Internet Explorer att BaTMan version 6.0 är anpassad för Internet Explorer version 11.

  Om du använder dig av en lägre version av Internet Explorer bör du uppgradera till version 11.0, alternativt använda Mozilla Firefox version 37 eller Google Chrome version 41.

  Har du frågor, hör av dig till BaTMan HelpDesk.

  2015-04-24 15:12

 • Dokument 

  Här information till dig som registrerar dokument:

  1) Vi rekommenderar att du i uppgift 'Upprättad av/Författare' anger företagsnamn och inte personnamn.

  2) Använd funktionen 'Ändra' då du ska ändra ett redan registrerat dokument. Detta gäller både vid ändring av metadata och/eller digital fil.

  Har du frågor, hör av dig till BaTMan HelpDesk.

  2015-04-24 07:13

 • Förvaltningsdata 

  I Biblioteket finns nu dokument TDOK 2013:0263 utlagt.

  Dokumentet beskriver de krav som gäller för Trafikverkets förvaltningsdata för byggnadsverk exkl. tunnlar.

  Du hittar dokumentet genom att söka på Förvaltningsdata i Biblioteket.

  2015-04-23 10:49

 • Initialladdning geometrier 

  Nu är initialladdningen av geometrier för vägnätsanknutna passager klar.

  2015-04-21 16:26

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 6.0 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2015-04-16 23:30

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2015-03-03.

  2015-04-07 05:34

 • 99:e kommunen 

  Hedemora blev den 99:e kommunen som använder BaTMan.

  2015-04-02 10:51

 • Ny kommun 

  Denna gång är det Varberg kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2015-03-11 13:33

 • Ludvika kommun 

  Ny kommun som bestämt sig för BaTMan!

  2015-01-30 10:18

 • Årsrapporter 

  Nu finns årsrapporter för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket. Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2015-01-28 07:28

 • Inspektionskrav 

  Nu finns ett beslut för krav på inspektion av byggnadsverk som gäller hela Trafikverket.

  Du hittar dokumentet i Biblioteket om du söker på Inspektionskrav.

  2015-01-16 15:07

 • Mot 100! 

  96 kommuner använder nu BaTMan. Den senaste är Sundbybergs stad. Vilka de andra är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2015-01-15 14:20

 • .. och årets första 

  2015 års första nya kommun är Arboga kommun.

  2015-01-08 16:26

Välkommen till BaTMan


Bro över Gullholmssundet vid Gullholmens kyrka

Frågor & Svar
Vad är det för skillnad på SMS och Enbart lösenord?
SMS-inloggning krävs om du ska skapa/ändra data i BaTMan.
Om du enbart ska läsa information räcker det i de flesta fall med Enbart lösenord.
Mer information om de olika inloggningssätten hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Information/Användarstöd/Behörighet och konto.
Vart vänder jag mig om jag behöver nytt lösenord för SMS-inloggning?
Kontakta trafikverkets användarstöd på telefon 010-125 10 10.
Varför får jag inget SMS vid SMS-inloggning?
Prova med att stänga av/slå på mobilen och logga in igen.
Om du fortfarande inte får något SMS så kontaktar du Trafikverkets användarstöd på telefon 010-125 10 10.
Varför har jag ingen behörighet när jag loggar in med "Enbart lösenord"?
Har du meddelat BaTMan HelpDesk ditt användarkonto?
(se steg nr 6 i beskrivning Extern inloggning med enbart lösenord) (öppnas i nytt fönster)
Jag har andra frågor, hur gör jag då?
Kontakta BaTMan Helpdesk: batman@trafikverket.se.

Biblioteket

I Biblioteket finner du publikationer, rutiner och andra dokument inom BaTMan's verksamhetsområde.

Här finner du även dokument med information om intressenter, kontaktpersoner, ansöknings-blanketter etc.

Du kan söka efter dokument i Biblioteket med funktionen "Sök dokument" nedan.

Sökning av information i BaTMans handbok gör du tillsvidare direkt i handboken.

Öppna hjälpavsnitt

BaTMan handbok

I BaTMans handbok beskrivs den metodik som ligger till grund för förvaltning av byggnadsverk/konstruktioner.

Handboken beskriver genomförandet av de olika förvaltningsstegen samt hur dessa dokumenteras. Dessutom finner du mätmetoder, kodförteckningar mm.

Utbildning BaTMan

Trafikverket erbjuder ett antal e-utbildningar, moduler som bland annat beskriver BaTMan, hur man får tillgång till och jobbar i verktyget.
Länk till Trafikverksskolans utbildning, e-lärande!

Information om övriga BaTMan-utbildningar hittar du under Information/Utbildning/Kursverksamhet i BaTMan-portalens övre meny.

BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk.

Managementsystemet BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, publikationer etc) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden. Läs mer

En viss del av informationen är öppen i systemet. Men för dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett användarkonto, för mera information läs här

Konstruktioner i BaTMan