BatMan

Nyheter

 • Driftproblem löst 

  Nu fungerar det igen att hantera dokument och bilder i BaTMan.

  2015-02-24 14:27

 • Ludvika kommun 

  Ny kommun som bestämt sig för BaTMan!

  2015-01-30 10:18

 • Årsrapporter 

  Nu finns årsrapporter för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket. Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2015-01-28 07:28

 • Driftsättning inställd 

  Pga tekniska problem med den nya BaTMan-versionen är vi tvungna att ställa in driftsättningen 2015-02-05.

  Vi återkommer ned ny tid för driftsättning av BaTMan 5.4.

  2015-01-28 07:07

 • Inspektionskrav 

  Nu finns ett beslut för krav på inspektion av byggnadsverk som gäller hela Trafikverket.

  Du hittar dokumentet i Biblioteket om du söker på Inspektionskrav.

  2015-01-16 15:07

 • Mot 100! 

  96 kommuner använder nu BaTMan. Den senaste är Sundbybergs stad. Vilka de andra är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2015-01-15 14:20

 • .. och årets första 

  2015 års första nya kommun är Arboga kommun.

  2015-01-08 16:26

 • Årets sista nya kommun! 

  Nu använder även Ronneby kommun BaTMan för att förvalta sina konstruktioner.

  2014-12-30 09:05

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2014-12-01.

  2014-12-18 14:36

 • Driftstopp 2015 

  I BaTMan-portalens övre meny under Information/Användarstöd/Driftavbrott finns nu utlagt information om planerade driftstopp för 2015.

  2014-12-08 13:28

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 5.4 kommer att driftsättas med start tor 2015-02-05 kl 16:00. Driftsättningen beräknas att vara avslutad under kvällen.

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter.

  2014-12-06 07:11

 • Först i Hälsingland 

  Ovanåkers kommun är den första av Hälsinge-kommunerna som använder BaTMan.

  Totalt använder nu 93 kommuner BaTMan. Vilka de andra är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2014-11-05 14:49

 • Ny kommun 

  Denna gång är det Lidköpings kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2014-10-29 06:36

 • 91:an 

  Nu använder även Hofors kommun BaTMan och är därmed den 91:a kommunen i Sverige som använder sig av metodiken/IT-verktyget!

  2014-10-23 06:33

 • Kurs Broinspektion 

  25-27 november håller Järnvägsskolan en kurs i Broinspektion-metodik i Uppsala.

  Du hittar information om kursen här

  2014-10-03 09:51

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2014-08-04.

  Glöm inte att du kan slå på lager för dagsaktuellt vägnät genom att i kartan aktivera 'Nvdb-ikonen' och därefter välja 'Nvdb Väghållare'.

  2014-10-01 06:01

 • Mera Uppland 

  Denna gång är det Tierps kommun som framöver förvaltar sina konstruktioner mhja BaTMan.

  2014-08-12 14:11

 • 89:e kommunen! 

  Ny kommun som bestämt sig för använda BaTMan, Älvkarleby kommun.

  2014-07-01 07:41

 • Ansökan om nytt knr 

  Här information till dig som arbetar med nybyggnadsprojekt som Trafikverket driver eller på annat sätt är delaktigt i:

  Information om hur du ansöker om nytt konstruktionsnummer och behörighet för nybyggnadsprojekt finner du här

  Blanketter för att ansöka om nytt konstruktionsnummer och behörighet för nybyggnadsprojekt finns utlagda i BaTMan-portalen. Välj i övre menyn Information/Användarstöd/Ansökan om knr.

  2014-06-23 06:29

 • Ny bakgrundskarta 

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2014-05-01.

  Glöm inte att du kan slå på lager för dagsaktuellt vägnät genom att i kartan aktivera 'Nvdb-ikonen' och därefter välja 'Nvdb Väghållare'.

  2014-06-19 06:10

 • Ny BaTMan-version 

  BaTMan 5.3 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2014-06-16 22:45

 • Ansökan om knr 

  Nedan information till dig som arbetar med nybyggnadsprojekt åt Trafikverket:

  From maj 2014 döper BaTMan HelpDesk nya konstruktioner och tilldelar behörighet till dem. Information om detta hittar du i BaTMan-portalens övre meny, se Information/Användarstöd/Ansökan om knr. Här hittar du även blanketter för ansökan om knr/behörighet.

  2014-05-25 06:30

 • Två nya kommuner 

  Nu har även Motala kommun och Öckerö kommun skaffat BaTMan!

  2014-05-02 05:41

Välkommen till BaTMan


Bro över Södertälje kanal i Södertälje

Frågor & Svar
Vad är det för skillnad på SMS och Enbart lösenord?
SMS-inloggning krävs om du ska skapa/ändra data i BaTMan.
Om du enbart ska läsa information räcker det i de flesta fall med Enbart lösenord.
Mer information om de olika inloggningssätten hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Information/Användarstöd/Behörighet och konto.
Vart vänder jag mig om jag behöver nytt lösenord för SMS-inloggning?
Kontakta trafikverkets användarstöd på telefon 010-125 10 10.
Varför får jag inget SMS vid SMS-inloggning?
Prova med att stänga av/slå på mobilen och logga in igen.
Om du fortfarande inte får något SMS så kontaktar du Trafikverkets användarstöd på telefon 010-125 10 10.
Varför har jag ingen behörighet när jag loggar in med "Enbart lösenord"?
Har du meddelat BaTMan HelpDesk ditt användarkonto?
(se steg nr 6 i beskrivning Extern inloggning med enbart lösenord) (öppnas i nytt fönster)
Jag har andra frågor, hur gör jag då?
Kontakta BaTMan Helpdesk: batman@trafikverket.se.

Biblioteket

I Biblioteket finner du publikationer, rutiner och andra dokument inom BaTMan's verksamhetsområde.

Här finner du även dokument med information om intressenter, kontaktpersoner, ansöknings-blanketter etc.

Du kan söka efter dokument i Biblioteket med funktionen "Sök dokument" nedan.

Sökning av information i BaTMans handbok gör du tillsvidare direkt i handboken.

Öppna hjälpavsnitt

BaTMan handbok

I BaTMans handbok beskrivs den metodik som ligger till grund för förvaltning av byggnadsverk/konstruktioner.

Handboken beskriver genomförandet av de olika förvaltningsstegen samt hur dessa dokumenteras. Dessutom finner du mätmetoder, kodförteckningar mm.

BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk.

Managementsystemet BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, publikationer etc) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden. Läs mer

En viss del av informationen är öppen i systemet. Men för dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett användarkonto, för mera information läs här

Konstruktioner i BaTMan